Vydané knihy


VYŠLO
Svámí Adžaja: Léčení duše. Sjednocující pohled psychoterapie Východu a Západu.

Praha, Isadora 2009. 182 s., cena 280 Kč.
Přeložily PhDr. Helena Tučková a Lída Obdržálková.

Ojedinělá publikace přináší objevný pohled na možnosti jogové psychoterapie, která
vychází z dávných kořenů jógy, a nastoluje tak mnohem širší i hlubší pohled na lidskou
duši, a to z perpektivy čistého vědomí. V knize je krásně ukázáno, jak lze pracovat se spirituálními aspekty
jógy, jako je práce s čakrami ve spojení s archetypy. Kniha přináší řadu terapeutických rozhovorů, které umožní čtenářům uvidět, jakými cestami se lze vymanit ze sevření, které nám nastoluje naše doba, osobní minulost, zažité stereotypy.
Kniha je praktickou příručkou pro všechny, kdo hledají cestami sebepoznání, kdo pomáhají
v psychoterapeutických povoláních, praktikují jógu i nejširší  zájemce o osobní růst.

Svámí Adžaja, Ph.D. (1940) vystudoval na amerických universitách psychologii a psychiatrii. Procestoval
Indii, kde studoval rozličné školy jógy. Po návratu do Spojených států působil v řadě ústavů pro mentální zdraví.
Je autorem a spoluautorem řady publikací a editorem světového bestselleru Život s himalájskými mistry.
Nyní působí na Himalájském ústavu v USA a provozuje psychoterapeutickou praxi v dalších centrech. Dokázal ve své praxi i v uvedené knížce, že lze využít jak dávné moudrosti Východu, tak i moderních postupů při práci na sobě.
OBJEDNÁVKY: isadora©isadora.cz
Při objednávce do nakladatelství máte 50 Kč slevu na každém výtisku.


Milada Bartoňová: Jen jdu... Vzpomínky, myšlenky, vize.

Praha, Isadora 2004. 84 s.,cena 198 Kč.
2. vydání 2010.
Vzpomínky duchovní učitelky, jóginky a básnířky PhDr. Milady Bartoňové,
čelní propagátorky integrální jógy u nás,
laskavé a originální ženy.
Knížka je svědectvím o poctivosti duchovního hledání v naší době.
Obsahuje fotografie, básně, filosofické úvahy.

PhDr. Milada Bartoňová (1917 - 2008) se od 60. let minulého století stala spolu
se svým životním druhem Rostislavem Hoškem  šiřitelkou a organizátorkou
hnutí integrální jógy v našich zemích.
Vystudovala Karlovu univerzitu a působila jako rekaktorka vědecké literatury
(vydávala Komenského a spolupodílela se na orientální edici).
V letech 1967/68 se zúčastnila v Indii mezinárodního kursu jógy pod vedenmím
Svámího Satjánandy. Za svou více jak čtyřicetiletou praxi vychovala řadu
učitelů jógy. Spolupracovala s André Van Lysebethem, M. Bholem, Gojálem,
svámí Gítanandou, svámí Višnudévanandou a také s řadou českých indologů,
znalců východní i západní moudrosti. Jako spoluatorka se podílela na vydání
 "zlaté jógy" Jóga od staré Indie k dnešku (1972). Vydala básnickou sbírku
Sebekřísení
(1988, 2. vyd. 2001) a celou řadu publikací, úvah a duchovních reflexí.
Kniha je možná k zapůjčení na kursech jógy nebo v redakci.


Marie Vosiková: Jen já a ty
Praha, Isadora 2006. 133 s. 198 Kč.
Kniha povídek.
Renomovaná česká prozaička nás svými povídkami zasáhne na citlivé vrsty našich hlubin
 jako řez ostrým skalpelem. Neužívá k tomu žádné rádobyefektní literární vzorce, její strohý
jazyk přináší zřetlený podtón neuhasitelné touhy po splynutí s někým opravdu blízkým.
Jde vlastně o soubor nemilostných povídek, v nichž v hlavní roli
přesto vystupuje láska.

Marie Vosiková (*1942) pochází z Ostravy, nyní žije v Rožnově pod Radhoštěm.
Vystudovala Matematicko-fyzikální fakultu UK v Praze a pracovala v oboru výpočetní techniky. S
vou prvotinu Kapky rosy vydala v roce 1979, po ní následovaly Louka (1981) a Klíče (1987).
Po odmlčení, jehož příčinou byla smrt manžela, vydala v roce 2002
povídky Dámy bez deštníku.
V nové knížce povídek Jen já a ty vykročila autorka k nové úrovni své tvorby, odpoutala se od subjektu
svého prožívání a nabídla nám pronikavý pohled do nitra člověka zvenčí.


Knížky nakladatelství Isadora si můžete objednat emailem nebo telefonicky
.