Básně

Básně jsem psala od dětství, první sbírku mám ze svých
17 let. Hodně jsem četla zvláště českou poezii, starou i moderní, žila jí.
Milovala jsem ji tak,

že jsem neviděla nic na tomto světě vyššího.
Postupně se mi psaní básní stalo způsobem k nalézání kontaktu
se svým Vyšším Já. Duše zápasila a stále se potýká s vnitřními
i vnějšími omezeními, ale její touha po nalezení čistoty, pravdy, lásky a naděje
je nekončící, i když někdy hodně bolestná.
Nestydím se za to.
Poezie je pro mě dechem, i když někdy tísnivým, je pro mě hlasem, i když
někdy chraplavým, je pro mě Cestou...
Zvu vás na ni s hlubokou pokorou.Jitka Světlíková

Řeka k ránu
Verše z let 1969 - 1973. RUKOPIS

Jitka Stehlíková Světlíková
Noční trhy
Verše z let 1973 - 1979.
Vydalo nakladatelství Profil v Ostravě v roce 1980.
Ilustrace Josef Velčovský.

Jitka Stehlíková Světlíková
Neobydlené ostrovy
Verše z let 1980 - 1986.
Vydalo nakladatelství Profil v Ostravě v roce 1987.
Ilustrace Jiří Moldřík.

Jitka Stehlíková Světlíková
Hlasité deště
Verše z let 1987 - 1992.
Vydalo nakladatelství Sfinga v Ostravě v roce 1993.

Jitka Světlíková
Tančit na zvony
Verše z let 1997 - 2000.
Vydalo nakladatelství Host v Brně  v roce 2001.
Ilustrace Jana Švábová.

- poslední výtisky lze ještě koupit v nakladatelství
nebo na netu u Kosmas.cz

Jitka Světlíková
Slovo za slovem
Vydalo nakladatelství Sursum v Tišnově v roce 2016.
Ilustrace Jarmila Janůjová

- lze objednat u autorky nebo koupit v dobrých knihkupectvích
či objednat na netu u Kosmas.cz